Rapoo- It solutions & Corporate template

מבנה חברתי ושרותים:

כיום מאכלסות את המושב כ- 120משפחות בגילאי 30 – 60, וכ- 235 ילדים שהבוגרים כבני 30, חלקם אף בעלי משפחות אשר חזרו להתיישב בפארן. סה"כ כ- 410 תושבים.

במושב קיימים מוסדות ושרותים כגון: מוסך, בריכת שחייה, חדר כושר וצרכנייה, המספקים את צרכי האוכלוסייה, ספרייה עשירה ומגוונת וכן מרפאה הפתוחה שישה ימים בשבוע ומופעלת ע"י אחיות (קופת חולים הכללית) הגרות במושב. רופא הגר במרכז ספיר, מגיע למרפאת המושב פעמיים בשבוע. גני הילדים והפעוטונים נמצאים אף הם בישוב, וביה"ס האזורי – יסודי ותיכון נמצא במרכז ספיר כ – 30 ק"מ צפונית לפארן. התלמידים מוסעים לביה"ס ע"י אוטובוסים של המועצה האזורית.

מבנה המשק:

סה"כ מעובדים כ- 3200 דונם, מתוכם כ- 200 דונם תמרים כמטע בעיבוד משותף והשאר, כ- 3000 דונם מחולקים ליחידות משק, כ- 40 דונם ליחידה, עליהם מגדלים פרחים ליצוא- סה"כ כ- 150 דונם, ופלפל בשטח כולל של 2850 דונם. כ- 80% מהפלפל משווקים ליצוא לאירופה ולארה"ב.

בתוך אלה קיימים מספר משקי רפת עם כמות של כ- 45 חולבות למשק ( סה"כ כ- 750 חולבות), שני משקים לפיטום הודים ושני משקי פיטום בקר עם כ- 800 ראש.
בנוסף,קיימות 8 יח' אירוח בשני משקים שאחד מהם עוסק גם בהדרכת מטיילים. וכן חוות רכיבה, משתלת דקלים, משתלת ירקות, וסדנא אמנויות קרמיקה.faran abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות